ratón2.gif
FECHAS DE EXÁMENES DE INGLÉS (CURSO 2017-18)
PRIMER TRIMESTRE
bullet1.gif1º ESO - B:
 • Starter Unit + Unit 1 Test
 • Review + Unit 2 + Unit 3 Test
bullet1.gif Fecha:
>27/10/17
>5/12/17
bullet1.gif2º ESO - B :
 • Starter Unit + Unit 1 Test
 • Review + Unit 2 + Unit 3 Test
bullet1.gifFecha:
> 31/10/17
>12/12/17
bullet1.gif4º ESO - A :
 • Starter Unit + Unit 1 Test
 • Review + Unit 2 + Unit 3 Test
bullet1.gifFecha:
>27/10/17
>11/12/17
bullet1.gif4º ESO - B:
 • Starter Unit + Unit 1 Test
 • Review + Unit 2 + Unit 3 Test
bullet1.gif Fecha:
>27/10/17
>11/12/17
bullet1.gif2º Bch - E:
 • EVAU Test
 • Starter Unit + Unit 1 Test
bullet1.gifFecha:
>16/11/17
>21/11/17
SEGUNDO TRIMESTRE
bullet1.gif1º ESO - B:
 • Reading Test
 • Review + Unit 4 + Unit 5 Test
 • Review + Unit 6 Test
bullet1.gifFecha:
>26/1/18
> 6/3/18
>.../.../18
bullet1.gif2º ESO - B:
 • Reading Test
 • Review + Unit 4 + Unit 5 Test
 • Review + Unit 6 Test
bullet1.gifFecha:
>26/1/18
>6/3/18
>../..18
bullet1.gif4º ESO - A :
 • Reading Test
 • Review + Unit 4 + Unit 5 Test
 • Review + Unit 6 Test
bullet1.gifFecha:
>19/1/18
> 27/2/18
> .../.../18
bullet1.gif4º ESO - B:
 • Reading Test
 • Review + Unit 4 + Unit 5 Test
 • Review + Unit 6 Test
bullet1.gifFecha:
>19/1/18
> 1/3/18
> .../.../18
bullet1.gif2º Bch - E :
 • Reading Test
 • Review + Unit 2 + Unit 3 + Unit 4 Test
 • EVAU Test
bullet1.gifFecha:
> 9/1/18
>23/2/18
>14/2/18
TERCER TRIMESTRE
bullet1.gif1º ESO - B:
 • Recuperación libro lectura graduada
 • Review + Unit 6+ Unit 7 Test
 • Review + Unit 8+ Unit 9 Test
 • Final Test
bullet1.gifFecha:
> 10/4/18
> 27/4/18
> 29/5/18
<.../6/18
bullet1.gif2º ESO - B :
 • Recuperación libro lectura graduada
 • Review + Unit 6+ Unit 7 Test
 • Review + Unit 8 + Unit 9 Test
 • Final Test
bullet1.gifFecha:
> 10/4/18
> 4/5/18
>29/5/18
>.../6/18
bullet1.gif4º ESO - A :
 • Recuperación libro lectura graduada
 • Review + Unit 6+ Unit 7 Test
 • Review + Unit 8+ Unit 9 Test
 • Final Test
bullet1.gifFecha:
> 6 /4/18
> 27/4/18
>25/5/18
>.../6/18
bullet1.gif4º ESO - B :
 • Recuperación libro lectura graduada
 • Review + Unit 6 + Unit 7 Test
 • Review + Unit 8+ Unit 9 Test
 • Final Test
bullet1.gifFecha:
> 6/4/18
> 27/4/18
>25/5/18
>... /6/18
bullet1.gif2º Bch - E:
 • Review of Units 1+2+3+4+ Unit 5 + Unit 6 Test
 • EVAU Test
 • Final Test
bullet1.gifFecha:
> 23/4/18(10.20 h.)
> 24/4/18
> .../5/18